Despre ...
 • Pret, cost si valoare

  Preţul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităţilor financiare, a motivaţiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, preţul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi...

 • Valoarea de Piata

  Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un...

 • IVS - Standarde Internationale de Evaluare - Definitii

  Definiţiile de mai jos se referă la cuvinte sau la expresii utilizate în Standardele Internationale de Evaluare IVS - Cadrul general.

  Abordarea prin cost – oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea...

 • Raport de Evaluare

  Cuprinsul raportului de evaluare este generalizat in structura ce urmeaza dar poate fi adaptat de expertii evaluatori Anevar in functie de scopul acestuia. In general cuprinsul unui raport de evaluare are urmatoarea ...

 • Evaluatori Independenti

  Evaluatorul independent este acea persoana fizica autorizata sau juridica - in functie de constituire - care detine o parafa valabila ANEVAR cu experientA semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata...

Evaluare Imobiliara

 

Ce este un raport de evaluare imobile ?

Raportul de evaluare pentru o proprietate imobiliara reprezinta documentul oficial ce atesta valoarea de piata a proprietatii la perioada respectiva de timp la care s-a realizat evaluarea.
Valoarea de piata este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii, între un cumparator si un vanzator hotarati, într-o tranzactie libera (nepartinitoare), în care partile implicate au actionat în cunostinta de cauza, prudent si fara constrâagere.

Pasii procesului de evaluare imobiliara sunt urmatorii :

1. Documentarea asupra proprietatii imobiliare de catre expertul evaluator
    - identificarea proprietatii imobiliare ;
    - identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii ;
    - stabilirea scopului evaluarii imobiliare si tipul de valoare ce trebuie determinata ;
    - vizitarea fizica a proprietatii de evaluat , efectuarea de fotografii atat la interior cat si la exterior , solicitarea de copii ale documentelor proprietatii (titlul de proprietate actul de vanzare-cumparare, donatie, succesiune, etc. plan cadastral, autorizatie de construire)


2. Centralizarea si analiza datelor si informatiilor
    - colectarea si analiza datelor si informatiilor relevante ;
      Aceste date si informatii trebuie sa contina elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare (metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizari, metoda
      comparatiei directe, metoda capitalizarii etc.)
    - se stabileste conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, conditiile limitative si sursele de informare ;


3. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliara
    Procesul de evaluare a proprietatii imobiliare se finalizeaza prin intocmirea unui raport de evaluare . Acesta este un document scris in care sunt cuprinse instructiunile pentru procesul de evaluare , baza de evaluare - tipul de valoare , scopul evaluarii si rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea ;
Raportul de evaluare imobiliara explica procesele analitice care au fost parcurse in cursul evaluarii si prezinta informatiile semnificative care au fost folosite in analiza ;
Tipul, dimensiunea si continutul unui raport de evaluare variaza in functie de tipul proprietatii , cerintele legale si de natura si complexitatea procesului de evaluare imobiliara.