Despre ...
 • Pret, cost si valoare

  Preţul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităţilor financiare, a motivaţiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, preţul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi...

 • Valoarea de Piata

  Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un...

 • IVS - Standarde Internationale de Evaluare - Definitii

  Definiţiile de mai jos se referă la cuvinte sau la expresii utilizate în Standardele Internationale de Evaluare IVS - Cadrul general.

  Abordarea prin cost – oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea...

 • Raport de Evaluare

  Cuprinsul raportului de evaluare este generalizat in structura ce urmeaza dar poate fi adaptat de expertii evaluatori Anevar in functie de scopul acestuia. In general cuprinsul unui raport de evaluare are urmatoarea ...

 • Evaluatori Independenti

  Evaluatorul independent este acea persoana fizica autorizata sau juridica - in functie de constituire - care detine o parafa valabila ANEVAR cu experientA semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata...

Acte necesare

 

Actele necesare evaluarii

Actele necesare pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau de regula expertului evaluator in momentul efectuarii inspectiei pe teren a obiectivelor. Actele necesare (in copie) pentru evaluarea imobiliara in functie de tipul obiectivelor de evaluat sunt :

Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor :
•    Act de proprietate
•    Copie carte de identitate client/Copie Certificat de Inmatriculare Firma
•    Releveu apartament
•    Extras de carte funciara pentru informare (daca exista)
•    Fisa bunului imobil (din documentatia cadastrala)

Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor (constructie + teren) :
•    Act de proprietate
•    Copie carte de identitate client/Copie Certificat de Inmatriculare Firma
•    Plan de situatie
•    Releveu pe fiecare nivel al cosntructiei
•    Extras de carte funciara pentru informare (daca exista)
•    Autorizatie de construire/desfiintare (daca este cazul)
•    Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca este cazul)
•    Fisa bunului imobil (din documentatia cadastrala)
•    Memoriu tehnic arhitectura/rezistenta

Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii :
•    Act de proprietate
•    Copie carte de identitate client/Copie Certificat de Inmatriculare Firma
•    Incheiere de intabulare
•    Extras de carte funciara pentru informare (daca exista)
•    Plan de încadrare în zonă
•    Plan de situaţie
•    Fişa bunului imobil
•    Certificat de urbanism (daca exista)

Pentru evaluarea altor tipuri de imobie, actele necesare vor fi stabilite cu expertul evaluator, in functie de caz.