Despre ...
 • Pret, cost si valoare

  Preţul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităţilor financiare, a motivaţiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, preţul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi...

 • Valoarea de Piata

  Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un...

 • IVS - Standarde Internationale de Evaluare - Definitii

  Definiţiile de mai jos se referă la cuvinte sau la expresii utilizate în Standardele Internationale de Evaluare IVS - Cadrul general.

  Abordarea prin cost – oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea...

 • Raport de Evaluare

  Cuprinsul raportului de evaluare este generalizat in structura ce urmeaza dar poate fi adaptat de expertii evaluatori Anevar in functie de scopul acestuia. In general cuprinsul unui raport de evaluare are urmatoarea ...

 • Evaluatori Independenti

  Evaluatorul independent este acea persoana fizica autorizata sau juridica - in functie de constituire - care detine o parafa valabila ANEVAR cu experientA semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata...

Valoarea de Piata

 

Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.
Definiţia valorii de piaţă se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual :
1. „suma estimată" - se referă la un preţ exprimat în unităţi monetare, plătibil pentru activ, într-o tranzacţie nepărtinitoare de piaţă. Valoarea de piaţă este preţul cel mai probabil care se poate obţine în mod rezonabil pe piaţă, la data evaluării, în conformitate cu definiţia valorii de piaţă. Acesta este cel mai bun preţ obtenabil în mod rezonabil de către vânzător şi cel mai avantajos preţ obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preţ estimat, majorat sau micşorat de clauze sau situaţii speciale, cum ar fi o finanţare atipică, operaţiuni de vânzare şi lease-back, contraprestaţiile sau facilităţile speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum şi de orice element al valorii speciale ;
2. „un activ ar putea fi schimbat” - se referă la faptul că valoarea unui activ este mai degrabă o sumă de bani estimată, decât o sumă de bani predeterminată sau preţul efectiv de vânzare. Este preţul dintr-o tranzacţie care întruneşte toate elementele definiţiei valorii de piaţă la data evaluării ;
3. „la data evaluării” - cere ca valoarea să fie specifică unui moment, unei anumite date. Deoarece pieţele şi condiţiile de piaţă se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau nepotrivită pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea şi circumstanţele pieţei curente, aşa cum sunt ele la data efectivă a evaluării şi nu la o dată anterioară sau la o dată viitoare. Definiţia presupune şi realizarea simultană a schimbului şi încheierii contractului de vânzare, fără orice fluctuaţie a preţului care ar putea altfel să apară;
4. „între un cumpărător hotărât“ - se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu şi obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preţ. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziţionează în conformitate mai degrabă cu realităţile pieţei curente şi cu aşteptările pieţei curente, decât cu cele ale unei pieţe imaginare sau ipotetice, a cărei existenţă nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preţ mai mare decât preţul cerut pe piaţă. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piaţa”;
5. „şi un vânzător hotărât” - nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător gata să vândă la orice preţ, nici unul pregătit pentru a rezista la un preţ care este considerat a fi nerezonabil pe piaţa curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condiţiile pieţei, la cel mai bun preţ accesibil pe piaţa liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preţ. Circumstanţele faptice ale proprietarului actual nu fac parte din aceste consideraţii, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic ;
6. „într-o tranzacţie nepărtinitoare” - este una care are loc între părţi care nu au o relaţie anumită sau specială, de exemplu, între compania mamă şi companiile sucursale sau între proprietar şi chiriaş, care ar face ca nivelul preţului să nu fie caracteristic pentru piaţă, sau să fie majorat prin includerea unui element al valorii speciale. Tranzacţia la valoarea de piaţă se presupune că are loc între părţi fără legătură între ele, fiecare acţionând în mod independent ;IVS - Cadrul general
7. „după un marketing adecvat“ - înseamnă că activul ar fi expus pe piaţă în modul cel mai adecvat pentru a efectua cedarea lui la cel mai bun preţ obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiţia valorii de piaţă. Metoda de vânzare este considerată a fi cea mai adecvată metodă pentru obţinerea celui mai bun preţ pe piaţa la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piaţă nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcţie de tipul activului şi de condiţiile pieţei. Singurul criteriu este că trebuie să fi existat suficient timp ca activul să fie adus în atenţia unui număr adecvat de participanţi pe piaţă. Perioada de expunere are loc înainte de data evaluării ;
8. „în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent” - presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât şi vânzătorul hotărât sunt informaţi, de o manieră rezonabilă, despre natura şi caracteristicile activului, despre utilizările efective şi potenţiale ale acestuia, precum şi despre starea în care se află piaţa la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoştinţe în mod prudent, pentru a căuta preţul cel mai favorabil corespunzător poziţiei lor ocupate în tranzacţie. Prudenţa se apreciază prin referire la situaţia pieţei de la data evaluării şi neluând în considerare eventualele informaţii ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent pentru un vânzător să vândă activele pe o piaţă cu preţuri în scădere, la un preţ care este mai mic decât preţurile de piaţă anterioare. În astfel de cazuri, valabile şi pentru alte schimburi de pe pieţele care înregistrează modificări ale preţurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acţiona în conformitate cu cele mai bune informaţii de piaţă, disponibile la data evaluării ;
9. „şi fără constrângere” - stabileşte faptul că fiecare parte este motivată să facă tranzacţia, dar niciuna nu este nici forţată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

Conceptul valoare de piaţă presupune un preţ negociat pe o piaţă deschisă şi concurenţială pe care participanţii acţionează în mod liber. Piaţa unui activ ar putea fi o piaţă internaţională sau o piaţă locală. Piaţa poate fi constituită din numeroşi cumpărători şi vânzători sau poate fi o piaţă caracterizată printr-un număr limitat de participanţi pe piaţă. Piaţa pe care este expus activul pentru vânzare este cea pe care activul care se schimbă este tranzacţionat normal.
IVS - Cadrul general
Valoarea de piaţă a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează productivitatea şi care este posibilă, permisă legal şi fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării existente a activului sau o utilizare alternativă. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant pe piaţă ar intenţiona să o dea unui activ, atunci când stabileşte preţul pe care ar fi dispus să îl ofere.