Despre ...
 • Pret, cost si valoare

  Preţul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităţilor financiare, a motivaţiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, preţul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi...

 • Valoarea de Piata

  Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un...

 • IVS - Standarde Internationale de Evaluare - Definitii

  Definiţiile de mai jos se referă la cuvinte sau la expresii utilizate în Standardele Internationale de Evaluare IVS - Cadrul general.

  Abordarea prin cost – oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea...

 • Raport de Evaluare

  Cuprinsul raportului de evaluare este generalizat in structura ce urmeaza dar poate fi adaptat de expertii evaluatori Anevar in functie de scopul acestuia. In general cuprinsul unui raport de evaluare are urmatoarea ...

 • Evaluatori Independenti

  Evaluatorul independent este acea persoana fizica autorizata sau juridica - in functie de constituire - care detine o parafa valabila ANEVAR cu experientA semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata...

Raport de Evaluare

 

Cuprinsul raportului de evaluare este generalizat in structura ce urmeaza dar poate fi adaptat de expertii evaluatori Anevar in functie de scopul acestuia. In general cuprinsul unui raport de evaluare are urmatoarea structura :
1. Rezumatul evaluarii
- Beneficiarul raportului de evaluare ; clientul raportului de evaluare
- Obiectul evaluarii
- Scopul evaluarii si utilizarea raportului de evaluare
- Data evaluarii
- Data inspectiei
- Data raportului de evaluare
- Baza de evaluare ; tipul, definirea si premisa valorii
- Abordarea evaluarii ; metode de evaluare
- Organizarea evaluarii si a raportului de evaluare
- Valori obtinute in urma evaluarii
- Forma de exprimare a valorii ; moneda raportului – cursul de schimb
- Rationamentul profesional pentru sustinerea valorii propuse
- Surse de informatii utilizate ; informaţii disponibile
- Ipoteze si conditii limitative
2. Identificarea elementelor principale ale evaluarii
- Identificarea clientului raportului de evaluare
- Identificarea proprietatii evaluate
- Scopul evaluarii
- Baza de evaluare ; tipul, definirea si premisa valorii
- Data evaluarii
- Data inspectiei
- Data raportului de evaluare
3. Prezentarea ipotezelor si a conditiilor limitative
4. Prezentarea informatiilor relevante
- Informatii generale
- Descrierea bunului mobil
- Aspecte juridice
- Analiza pietei
- Cea mai buna utilizare a bunului mobil
5. Metodologia de evaluare
- Abordarea evaluarii
6. Reconcilierea rezultatelor si estimarea valorii finale
7. Declaratia de confidentialitate
8. Declaratia de conformitate
9. Acreditarile evaluatorilor
10. Anexe