Despre ...
 • Pret, cost si valoare

  Preţul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităţilor financiare, a motivaţiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, preţul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi...

 • Valoarea de Piata

  Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un...

 • IVS - Standarde Internationale de Evaluare - Definitii

  Definiţiile de mai jos se referă la cuvinte sau la expresii utilizate în Standardele Internationale de Evaluare IVS - Cadrul general.

  Abordarea prin cost – oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea...

 • Raport de Evaluare

  Cuprinsul raportului de evaluare este generalizat in structura ce urmeaza dar poate fi adaptat de expertii evaluatori Anevar in functie de scopul acestuia. In general cuprinsul unui raport de evaluare are urmatoarea ...

 • Evaluatori Independenti

  Evaluatorul independent este acea persoana fizica autorizata sau juridica - in functie de constituire - care detine o parafa valabila ANEVAR cu experientA semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata...

Servicii Evaluare Imobile si Bunuri Mobile

 

evaluatori anevar

 

 

evaluatori anevar

 

evaluator anevar

 

  


 

 • ANEVAR - Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania

  Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania a luat fiinta in anul 1992, ca o asociatie profesionala, non-profit, neguvernamentala, independenta, care actioneaza in interes public (fapt sustinut de recunoasterea sa ca fiind de utilitate publica prin HG 1447/09.09.2004) si care promoveaza metodele si tehnicile evaluarii imobiliare prin mijloace specifice.
  In anul 2011, ia fiinta Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, în baza Ordonanței Guvernului României privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, ca organizație profesională de  utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de O.G. 24/2011. Apariția sa încununează cei 20 de ani în care profesia de evaluator a evoluat și s-a maturizat odată cu consolidarea mediului economic ...

 • Metode de evaluare imobile

  In evaluarea proprietatii imobiliare se utilizeaza abordarile :
      - comparatia vanzarilor
      - capitalizarea venitului
      - cost de inlocuire
  si implicit metodele asociate cu aceste abordari.

  Evaluatorul va reconcilia valorile rezultate din aplicarea a doua sau mai multe abordari sau metode asociate. Toate cele trei abordari sunt bazate pe principiul substitutiei, care stabileste ca daca sunt disponibile mai multe marfuri sau servicii similare sau asemanatoare, acea marfa sau acel serviciu cu pretul cel mai mic va atrage cererea si vanzarea cea mai mare.
  Proprietatea subiect al evaluarii (proprietatea de evaluat) este comparata cu preturile de vanzare (sau cu cotatiile sau ofertele de vanzare) ale unor proprietati similare, care au fost tranzactionate recent pe o piata libera. Preturile de vanzare sunt analizate prin aplicarea unor elemente de comparatie corespunzatoare si sunt ajustate ...

 • Metode de evaluare terenuri

  1. comparaţia vânzărilor;
  2. tehnica parcelării şi dezvoltării;
  3. repartizarea (alocarea);
  4. extracţia (prin scădere), numită şi abstracţia;
  5. tehnica reziduală a terenului (capitalizarea venitului rezidual alocat terenului);
  6. capitalizarea rentei funciare (chiriei);

  Toate cele şase metode (numite şi tehnici) de evaluare a terenului nu sunt altceva decât derivări ale celor trei abordări tradiţionale ale valorii oricărui tip de proprietate, respectiv abordarea prin comparaţie, abordarea prin venit şi abordarea prin cost.
  Mai trebuie reţinut că evaluarea terenurilor este de competenţa profesională a evaluatorului de proprietăţi imobiliare, care respectă cerinţele GN1- Evaluarea proprietăţii imobiliare.
  Prezentarea sintetică a esenţei acestor metode de evaluare şi a adecvării utilizării lor este...