Despre ...
 • Pret, cost si valoare

  Preţul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităţilor financiare, a motivaţiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, preţul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi...

 • Valoarea de Piata

  Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un...

 • IVS - Standarde Internationale de Evaluare - Definitii

  Definiţiile de mai jos se referă la cuvinte sau la expresii utilizate în Standardele Internationale de Evaluare IVS - Cadrul general.

  Abordarea prin cost – oferă o indicaţie asupra valorii, prin utilizarea...

 • Raport de Evaluare

  Cuprinsul raportului de evaluare este generalizat in structura ce urmeaza dar poate fi adaptat de expertii evaluatori Anevar in functie de scopul acestuia. In general cuprinsul unui raport de evaluare are urmatoarea ...

 • Evaluatori Independenti

  Evaluatorul independent este acea persoana fizica autorizata sau juridica - in functie de constituire - care detine o parafa valabila ANEVAR cu experientA semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata...

ANEVAR - Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania

Servicii Evaluare Imobile si Bunuri Mobile » ANEVAR - Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania

 

Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania a luat fiinta in anul 1992, ca o asociatie profesionala, non-profit, neguvernamentala, independenta, care actioneaza in interes public (fapt sustinut de recunoasterea sa ca fiind de utilitate publica prin HG 1447/09.09.2004) si care promoveaza metodele si tehnicile evaluarii imobiliare prin mijloace specifice.
In anul 2011, ia fiinta Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, în baza Ordonanței Guvernului României privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, ca organizație profesională de  utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de O.G. 24/2011. Apariția sa încununează cei 20 de ani în care profesia de evaluator a evoluat și s-a maturizat odată cu consolidarea mediului economic românesc, Uniunea fiind continuatoarea Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR.
Uniunea are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizați. 
Sediul Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România este în București, str. Scărlătescu, nr. 7, sector 1, cod poștal 011158, telefon 021.315.65.64, fax 021.311.13.40.